Download Google Chrome 20 Dev offlineDownload Google Chrome 20 Dev offline | tai chrome 20
Nhờ
được nâng cấp engine V8 lên phiên bản 3.10.0.5 nên Google Chrome 20
Dev xử lý JavaScript và tải trang web nhanh hơn cả Chrome 19 Beta.

Dưới
đây là kết quả chẩn đoán hiệu năng xử lý JavaScript của Google Chrome
20 Dev và Google Chrome 19 Dev với dịch vụ V8 Benckmark Suite (điểm
càng cao càng tốt):

Google Chrome 19 BetaGoogle Chrome 20 Dev


Ngoài
ra, điểm số bài ở kiểm tra khả năng hiển thị chính xác các phần tử
HTML5 của Google Chrome 20 Dev cũng gia tăng đáng kể, đạt 428 điểm và
13 điểm thưởng.
Thêm
điểm đáng chú ý nữa là tùy chọn đồng bộ thẻ cũng đã xuất hiện trong
Google Chrome 20 Dev. Cách sử dụng tương tự như ở Google Chrome 19 Beta.
Nếu chưa thấy biểu tượng Other devices phía dưới góc phải trang thẻ mới để xem danh sách các trang web được đồng bộ, bạn thực hiện như sau:- Gõ lệnh about:flags vào thanh địa chỉ và nhấn Enter.- Cuộn chuột hoặc kéo thanh chạy bên phải xuống cuối trang mở ra, nhấp liên kết Disable dưới dòng Disable NTP 'Other devices' menu. Mac, Windows, Linux, Chrome OS để chuyển thành Enable. Xong, bấm nútRelaunch Now cho trình duyệt khởi động lại để thay đổi có hiệu lực.
Bạn cài đặt trực tuyến Google Chrome 20 Dev cho Windows từ địa chỉ
https://www.google.com/chrome/eula.h...l&platform=win,
hoặc tải về file cài đặt offline Google Chrome 20.0.1096.1 Dev cho Windows tại http://dl.google.com/chrome/install/..._installer.exe(25.55MB).

Nguồn: go.vn